Kono Bairei: MIYUKI-GASA (Emperor's umbrella) - Asian Collection Internet Auction

Artist: Kono Bairei

Title: MIYUKI-GASA (Emperor's umbrella)

Date: 1880-90's

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction