Sekino Jun'ichiro: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 6, Totsuka, Carp Streamers (Tokaido gojusan tsugi: Totsuka) - Scholten Japanese Art

Artist: Sekino Jun'ichiro

Title: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 6, Totsuka, Carp Streamers (Tokaido gojusan tsugi: Totsuka)

Date: 1963

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...