Sekino Jun'ichiro: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 46, Shono, White Rain (Tokaido gojusan tsugi: Shono) - Scholten Japanese Art

Artist: Sekino Jun'ichiro

Title: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 46, Shono, White Rain (Tokaido gojusan tsugi: Shono)

Date: 1962

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...