Sekino Jun'ichiro: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 1, Nihonbashi, Expressway (Tokaido gojusan tsugi: Nihonbashi) - Scholten Japanese Art

Artist: Sekino Jun'ichiro

Title: Fifty-Three Stations of the Tokaido: no. 1, Nihonbashi, Expressway (Tokaido gojusan tsugi: Nihonbashi)

Date: 1960

Details & Prices: More information...

Source: Scholten Japanese Art
Browse all 854 prints...

Similar Prints Compare Prints...