Utagawa Yoshitaki: 「薄田隼人 実川延若」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: 「薄田隼人 実川延若」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「薄田隼人 実川延若」

Download Image