Utagawa Yoshikazu: 「坂田金時」「渡辺綱」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: 「坂田金時」「渡辺綱」

Date: 1848

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...