Kano Shugen Sadanobu: 「鷲塚八平次 実川八百蔵」「かつきのお初 市川鰕太郎」 - Ritsumeikan University

Artist: Kano Shugen Sadanobu

Title: 「鷲塚八平次 実川八百蔵」「かつきのお初 市川鰕太郎」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「鷲塚八平次 実川八百蔵」「かつきのお初 市川鰕太郎」

Download Image

Similar Prints Compare Prints...