Tsukioka Yoshitoshi: 「京都四条夜討之図」 - Ritsumeikan University

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「京都四条夜討之図」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「京都四条夜討之図」 「大多上総介平春永公」

Download Image