Ochiai Yoshiiku: 「上総棉小紋単地」 - Ritsumeikan University

Artist: Ochiai Yoshiiku

Title: 「上総棉小紋単地」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「上総棉小紋単地」

Download Image