Utagawa Yoshitora: 「見立忠臣蔵十段目」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitora

Title: 「見立忠臣蔵十段目」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「見立忠臣蔵十段目」 「天川屋義平」

Download Image