Kano Shugen Sadanobu: 「八百ヤ半兵衛」 - Ritsumeikan University

Artist: Kano Shugen Sadanobu

Title: 「八百ヤ半兵衛」

Date: 1849

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「八百ヤ半兵衛」

Download Image