Utagawa Yoshitoyo: 「都百景」「銀閣雪之曙」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitoyo

Title: 「都百景」「銀閣雪之曙」

Date: 1860

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「都百景」「銀閣雪之曙」

Download Image