Utagawa Yoshitoyo: 「都百景」「祇園街夕陽」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitoyo

Title: 「都百景」「祇園街夕陽」

Date: 1860

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「都百景」「祇園街夕陽」

Download Image