Tsukioka Kogyo: 「能楽図絵」「善知鳥」 - Ritsumeikan University

Artist: Tsukioka Kogyo

Title: 「能楽図絵」「善知鳥」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description: 「能楽図絵」「善知鳥」

Download Image

Similar Prints Compare Prints...