Utagawa Yoshitora: 「唐土」「小太夫」「静」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitora

Title: 「唐土」「小太夫」「静」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...