Utagawa Yoshitora: 「小最章」「瀟湘」「北洲」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitora

Title: 「小最章」「瀟湘」「北洲」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「小最章」「瀟湘」「北洲」

Download Image