Utagawa Yoshitaki: 「雛ぎぬ 荻野扇女」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: 「雛ぎぬ 荻野扇女」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...