Utagawa Yoshitoyo: 「北新地盆おとり」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitoyo

Title: 「北新地盆おとり」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「北新地盆おとり」 「小松屋かる」

Download Image