Utagawa Yoshitoyo: 「アメリカ子供愛図」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitoyo

Title: 「アメリカ子供愛図」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「アメリカ子供愛図」

Download Image