Tsukioka Yoshitoshi: 「東京自慢十二ヶ月」 - Ritsumeikan University

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「東京自慢十二ヶ月」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「東京自慢十二ヶ月」 「十月 瀧の川の紅葉」

Download Image