Tsukioka Yoshitoshi: 「新柳二十四時」 - Ritsumeikan University

Similar Prints Compare Prints...