Tsukioka Yoshitoshi: 「新柳二十四時」 - Ritsumeikan University

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「新柳二十四時」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「新柳二十四時」 「午後十時」

Download Image