Katsushika Hokusai: (不忍池 2) - Ritsumeikan University