Katsukawa Shun'ei: (片岡仁左衛門) - Ritsumeikan University