Utagawa Toyoharu: (四季美人 春) - Ritsumeikan University