Katsukawa Shunsho: (婦女風俗十二ヶ月) - Ritsumeikan University

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: (婦女風俗十二ヶ月)

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

(婦女風俗十二ヶ月) (四月)

Download Image