Ochiai Yoshiiku: 「忠信利平 河原崎権十郎」 - Tokyo Metro Library

Artist: Ochiai Yoshiiku

Title: 「忠信利平 河原崎権十郎」

Date: 1862

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...