Mizuno Toshikata: 「今様美人」 「六 園芸会」 - Tokyo Metro Library

Artist: Mizuno Toshikata

Title: 「今様美人」 「六 園芸会」

Date: 1899

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...

Similar Prints Compare Prints...