Mizuno Toshikata: 「茶の湯日々草」 「会席の図」 - Tokyo Metro Library

Artist: Mizuno Toshikata

Title: 「茶の湯日々草」 「会席の図」

Date: 1896

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...