Ochiai Yoshiiku: 「太平記拾遺」 「二十九」「泰桐若」 - Tokyo Metro Library

Artist: Ochiai Yoshiiku

Title: 「太平記拾遺」 「二十九」「泰桐若」

Date: 1870

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...