Tsukioka Yoshitoshi: 「競勢酔虎伝」 「大河兵次郎」 - Tokyo Metro Library

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「競勢酔虎伝」 「大河兵次郎」

Date: 1874

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...