Tsukioka Yoshitoshi: 「美立七曜星」 「化粧の金」 - Tokyo Metro Library

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「美立七曜星」 「化粧の金」

Date: 1878

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...