Tsukioka Yoshitoshi: Scenic Spots in Tokyo: Steam Locomotive Train Tracks at Takanawa - Metropolitan Museum of Art

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Scenic Spots in Tokyo: Steam Locomotive Train Tracks at Takanawa

Date: October 1871

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...