Katsukawa Shunko: The Actor, 3rd Sawamura Sojuro Holding an Open Fan - Metropolitan Museum of Art

Artist: Katsukawa Shunko

Title: The Actor, 3rd Sawamura Sojuro Holding an Open Fan

Date: ca. 1779

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Related Books