Okumura Masanobu: Sakata Kinpira Nyudo - Metropolitan Museum of Art

Artist: Okumura Masanobu

Title: Sakata Kinpira Nyudo

Date: early 18th century

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...