Torii Kiyonobu I: Ogino Isaburo as Asamajiro; Sanogawa Ichimatsu as Fujitaro - Metropolitan Museum of Art

Artist: Torii Kiyonobu I

Title: Ogino Isaburo as Asamajiro; Sanogawa Ichimatsu as Fujitaro

Date: 1748

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image