Torii Kiyomitsu: The Actor Nakamura Tomijuro in the Role of Koshizuka - Metropolitan Museum of Art

Artist: Torii Kiyomitsu

Title: The Actor Nakamura Tomijuro in the Role of Koshizuka

Date: ca. 1767

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...