Tsukioka Yoshitoshi: Spirit of the Cherry Tree - Ronin Gallery

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Spirit of the Cherry Tree

Date: 1889

Details & Prices: More information...

Source: Ronin Gallery
Browse all 4,396 prints...

Similar Prints Compare Prints...