Kiyoshi Saito: Aizu in Snow (Two Skiers) - Japanese Art Open Database

Artist: Kiyoshi Saito

Title: Aizu in Snow (Two Skiers)

Date: 1960

Details: More information...

Source: Japanese Art Open Database
Browse all 17,130 prints...