Azechi Umetaro: Asking the Bird — Tori ni Kiku - Japanese Art Open Database

Artist: Azechi Umetaro

Title: Asking the Bird — Tori ni Kiku

Date: 1956

Details: More information...

Source: Japanese Art Open Database
Browse all 17,130 prints...