Okumura Toshinobu: Actor Yamashita Kinsaku I as Öiso no Tora - Honolulu Museum of Art

Artist: Okumura Toshinobu

Title: Actor Yamashita Kinsaku I as Öiso no Tora

Date: Mid 1720s

Details: More information...

Source: Honolulu Museum of Art
Browse all 5,435 prints...

Download Image