Katsukawa Shun'ei: Matsumoto Köshiro IV - Honolulu Museum of Art

Artist: Katsukawa Shun'ei

Title: Matsumoto Köshiro IV

Date: 1789 - 1801

Details: More information...

Source: Honolulu Museum of Art
Browse all 5,435 prints...

Download Image