Utagawa Kuniaki: Jüsandaime Ichimura Uzaemon no Benten Kozö Kikunosuke, Yodaime Nakamura Shikan no Nangö Rikimaru - Honolulu Museum of Art

Artist: Utagawa Kuniaki

Title: Jüsandaime Ichimura Uzaemon no Benten Kozö Kikunosuke, Yodaime Nakamura Shikan no Nangö Rikimaru

Date: 1862

Details: More information...

Source: Honolulu Museum of Art
Browse all 5,435 prints...

Download Image