Torii Kiyotada I: Nasu no Yoichi - Honolulu Museum of Art

Artist: Torii Kiyotada I

Title: Nasu no Yoichi

Date: mid 1720s

Details: More information...

Source: Honolulu Museum of Art
Browse all 5,435 prints...