Asai Kiyoshi: Winter in Giö-ji - Honolulu Museum of Art