Hashiguchi Goyo: Portfolio of Eight Prints of Beautiful Women (Bijin) by Hashiguchi Goyô - Harvard Art Museum

Artist: Hashiguchi Goyo

Title: Portfolio of Eight Prints of Beautiful Women (Bijin) by Hashiguchi Goyô

Date: Taishô period, 1912-1926

Details: More information...

Source: Harvard Art Museum
Browse all 5,243 prints...

Download Image