Katsukawa Shuntei: Yorimitsu Receiving Watanabe no Tsuna - Harvard Art Museum

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Yorimitsu Receiving Watanabe no Tsuna

Date: Edo period, Late, 1789-1868

Details: More information...

Source: Harvard Art Museum
Browse all 5,243 prints...