Utagawa Fusatane: Bando Hikosaburo as Hayano Kanpei and Sawamura Tanosuke as Koshimoto Okaru - Edo Tokyo Museum

Artist: Utagawa Fusatane

Title: Bando Hikosaburo as Hayano Kanpei and Sawamura Tanosuke as Koshimoto Okaru

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image