Katsukawa Shunzan: - British Museum

Artist: Katsukawa Shunzan

Date: 1782-1798

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Ushiwaka-maru, the young Yoshitsune, fighting Musashibo Benkei on Gojo Bridge. Hashirakake.

Download Image