Toyokawa Yoshikuni: Sugawara Denju Tenarai - British Museum

Artist: Toyokawa Yoshikuni

Title: Sugawara Denju Tenarai

Date: 1813

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...